});

Kontakt

Naziv djelatnosti

MeL – Jakov Lovrić, trgovac pojedinac, proizvodnja, trgovina, usluge i ugostiteljstvo

Skraćeni naziv

MeL – Jakov Lovrić t.p.

Sjedište firme

Vukasovićeva 5, Split
EMAIL: info@mel-lovric.com

Proizvodni pogon

Klaonica i proizvodni pogon Hrvace
Hrvace bb, 21233 Hrvace,
Hrvatska
TEL 1: +385 21 829 555
TEL 2: +385 21 829 106

Računovodstvo

TEL: +385 21 829 886
TEL/FAX: +385 21 829 885<

Komercijala

TEL: +385 21 661 262
TEL/FAX: +385 21 829 469<